Uchwała Nr 34/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 34/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawozdanie KUiW

Wnioski z XIII Okręgowych Zjazdów

Wnioski zgłoszone na XIII Krajowym Zjeździe

Zestawienie wniosków na XIII Krajowym Zjeździe

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014