Uchwała Nr 30/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 30/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.  932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na okres kadencji na lata 2014-2018:

 1. Krystyna Chocianowicz,
 2. Stanisław Dołęgowski,
 3. Danuta Duch-Mackaniec,
 4. Wojciech Hanuszkiewicz,
 5. Ryszard Kruszewski,
 6. Andrzej Leniak,
 7. Roman Lulis,
 8. Michał Łapiński,
 9. Maria Mleczko-Król,
 10. Danuta Paginowska,
 11. Zenon Panicz,
 12. Józef Pączek,
 13. Józef Szostak,
 14. Andrzej Tabor,
 15. Barbara Twardosz-Michniewska,
 16. Marian Zdunek.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.