Uchwała Nr 28/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 28/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji na lata 2014-2018:

 

  1. Zdzisław Baranowski,
  2. Ewa Maria Barcicka,
  3. Anna Ficner,
  4. Tadeusz Gałązka,
  5. Urszula Jakubowska,
  6. Urszula Kallik,
  7. Mirosława Ogorzelec,
  8. Kazimierz Ślusarczyk.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.