Uchwała Nr 27/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 27/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowej Rady.

 

Na podstawie art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowej Rady na okres kadencji na lata 2014-2018:

 

 1. Wiktor Abramek,
 2. Grzegorz Bajorek,
 3. Jan Bobkiewicz,
 4. Mirosław Boryczko,
 5. Franciszek  Buszka,
 6. Stefan Czarniecki,
 7. Zbigniew Detyna,
 8. Ryszard Dobrowolski,
 9. Mariusz Dobrzeniecki,
 10. Włodzimierz  Draber,
 11. Piotr Filipowicz,
 12. Danuta  Gawęcka,
 13. Joanna Gieroba,
 14. Łukasz Gorgolewski,
 15. Zbigniew Grabowski,
 16. Mieczysław Grodzki,
 17. Eugeniusz  Hotała,
 18. Andrzej Jaworski,
 19. Wojciech Kamiński,
 20. Stanisław  Karczmarczyk,
 21. Roman Karwowski,
 22. Zbigniew  Kledyński,
 23. Józef Kluska,
 24. Ryszard Kolasa,
 25. Jacek Kołodziej,
 26. Krystyna Korniak-Figa,
 27. Ksawery Krassowski,
 28. Barbara Malec,
 29. Zygmunt Meyer,
 30. Aurelia Mirek,
 31. Mariusz Okuń,
 32. Tadeusz Olichwer,
 33. Andrzej Pieniążek,
 34. Wojciech Płaza,
 35. Adam Podhorecki
 36. Adam Rak,
 37. Zygmunt Rawicki,
 38. Janusz Szczepański,
 39. Wojciech Szewczyk,
 40. Włodzimierz Szymczak,
 41. Zenon Wośkowiak,
 42. Piotr Wyrwas.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014