Uchwała Nr 26/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 26/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały