Uchwała Nr 8/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 8/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

 1. Janusz Szczepański,
 2. Marek Żółtowski,
 3. Ewa Bosy,
 4. Tomasz Grzeszczak,
 5. Danuta Ulańska,
 6. Krystyna Korniak-Figa,
 7. Jerzy Putkiewicz,
 8. Mieczysław Molencki,
 9. Grzegorz Dubik,
 10. Andrzej Falkowski,
 11. Piotr Korczak,
 12. Maria Świerczyńska,
 13. Tomasz Marcinowski,
 14. Marian Zdunek,
 15. Łukasz Gorgolewski,
 16. Krzysztof Wudziński.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.