Uchwała Nr 7/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 7/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Wyborczą XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Wiesława Grzelka-Zimmermann,
  2. Mirosław Boryczko,
  3. Mariusz Okuń,
  4. Ryszard Kwiatkowski,
  5. Krzysztof Cieśliński,
  6. Zenon Wośkowiak.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.