Uchwała Nr 6/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 6/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Kazimierz Chojnacki,
  2. Zbigniew Szcześniak,
  3. Beata Ciborska,
  4. Krzysztof Ciuńczyk,
  5. Małgorzata Sławińska,
  6. Klemens Janiak.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.