Uchwała Nr 5/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowej. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 5/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Mandatową XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Andrzej Cegielnik,
  2. Henryk Nowak,
  3. Marian Szul,
  4. Władysław Bielski,
  5. Danuta Gawęcka,
  6. Justyna Just.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.