Uchwała Nr 4/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie porządku obrad XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 4/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie porządku obrad XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się porządek obrad XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014