Uchwała Nr 3/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 3/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Urszula Jakubowska,
  2. Gabriela Przystał,
  3. Konrad Włodarczyk,
  4. Janusz Kozula.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014