Uchwała Nr 2/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 2/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Pana Adama Podhoreckiego na przewodniczącego XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.