Uchwała nr 26/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi. Drukuj
czwartek, 18 października 2018

Uchwała nr 26/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi.

 

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uchwały nr 17/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada uchwala, co następuje:§ 1.Ustala się skład Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, jak niżej:

1. Małopolska OIIB            RAWICKI Zygmunt – przewodniczący
2. Lubelska OIIB             GIEROBA Joanna
3. Łódzka OIIB            BORYCZKA Jan
4. Małopolska OIIB            MĄKA Józef
5. Opolska OIIB             STANISZEWSKI Stanisław
6. Podkarpacka OIIB         KACZMARCZYK Leszek
7. Śląska OIIB             KLUSKA Józef  
8. Świętokrzyska OIIB         DURAK Tadeusz

 

§ 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.