Uchwała nr 9/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Prezydium Krajowej Rady PIIB Drukuj
czwartek, 12 lipca 2018

Uchwała nr 9/R/18
Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie ukonstytuowania się Prezydium Krajowej Rady PIIB

 


§ 1.


Krajowa Rada PIIB uchwala następujący skład Prezydium:

  • Andrzej Pawłowski            –        Wiceprezes
  • Zygmunt Rawicki               –        Wiceprezes
  • Danuta Gawęcka               −        Sekretarz
  • Tomasz Piotrowski            –        Zastępca Sekretarza
  • Andrzej Jaworski               –        Skarbnik
  • Dariusz Karolak                 –        Zastępca Skarbnika
  • Józef Kluska                        –        Członek Prezydium
  • Gilbert Okulicz-Kozaryn   –        Członek Prezydium

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Krajowa Rada PIIB uchwala następujący skład Prezydium

Poprawiony: poniedziałek, 16 lipca 2018