Uchwała nr 6/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 27 kwietnia 2018

Uchwała nr 6/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Na wniosek Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Srebrną:
- mgr inż. Sylwii Kierdelewicz – nr członkowski WAM/BO/1079/01
- mgr inż. Jackowi Mrozińskiemu     - nr członkowski WAM/BO/1772/01

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Srebrną:
- inż. Bernardowi Maksymowi Michalskiemu – nr członkowski DOŚ/BM/0132/06
- mgr inż. Annie Sęczkowskiej – nr członkowski DOŚ/IS/0048/11
- mgr inż. Marcinowi Nowostawskiemu – nr członkowski DOŚ/BM/0359/10
- Pani    Ewie Bojarczak – nr członkowski DOŚ/BD/3975/01
- inż. Markowi Kalińskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/1757/02
- mgr inż. Jerzemu Kristen – nr członkowski DOŚ/BO/1434/01

Złotą:
- mgr inż. Stanisławowi Kowalskiemu – nr członkowski DOŚ/IE/0342/04

3) Na wniosek Okręgowej Rady Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Srebrną:
- inż. Tadeuszowi Cichockiemu – nr członkowski SLK/BO/6493/01
- mgr inż. Romualdowi Grosse – nr członkowski SLK/BO/3130/01
- inż. Stanisławowi Korli – nr członkowski SLK/IS/4806/01
- mgr inż. Krzysztofowi Firlusowi – nr członkowski SLK/BO/4442/01
- mgr inż. Leszkowi    Bąkowi – nr członkowski SLK/BO/4839/07
- mgr inż. Andrzejowi Szydłowskiemu – nr członkowski SLK/BO/0977/02
- inż. Elżbiecie Soberze – nr członkowski SLK/BO/4887/01
- Panu     Mieczysławowi Tokarzowi – nr członkowski SLK/IE/8552/03

Złotą:
- inż. Stanisławowi Tatarczykowi – nr członkowski SLK/BO/2492/01
4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Złotą:
- mgr inż. Barbarze Pasowicz – nr członkowski PDK/BO/0449/03


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.