Uchwała nr 5/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 kwietnia 2013r.
w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 28 i 29 czerwca 2013 r. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.