Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r. > Uchwała nr 23/R/11 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwała nr 23/R/11 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
czwartek, 08 września 2011

Uchwała nr  23/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 31 sierpnia  2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa :

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- inż. Jerzemu Chorążemu nr członkowski DOŚ/IE/0006/01
- mgr inż. Zbigniewowi Szurlejowi nr członkowski DOŚ/IS/0012/01
- inż. Antoniemu Pobihonowi nr członkowski DOŚ/BO/1747/01
- mgr inż. Januszowi Supersonowi nr członkowski DOŚ/BO/2671/01
- mgr inż. Tadeuszowi Kowalskiemu nr członkowski DOŚ/BO/2600/01
- inż. Wiesławie Grzelce – Wyppych nr członkowski DOŚ/BO/5046/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- dr inż. Leszkowi Krawczykowi nr członkowski DOŚ/BD/0007/01
- mgr inż. Stanisławowi Kapelskiemu nr członkowski DOŚ/BD/0979/01
- dr inż. Marianowi Personie nr członkowski DOŚ/BO/0010/01
- prof. dr hab.inż. Antoniemu Biegusowi DOŚ/BO/4872/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Annie Józefowicz – nr członkowski KUP/IS/0243/05

4) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Danucie Stolarczuk –Guzik nr członkowski KUP/BO/2381/01
- mgr inż. Andrzejowi Zabrockiemu nr członkowski KUP/BO/2839/01
- techn. Karolowi Tabaczyńskiemu nr członkowski KUP/BO/2561/01
- mgr inż. Januszowi Matyskowi nr członkowski KUP/BD/1555/01
- dr inż. Janowi Lorkowskiemu nr członkowski KUP/BO/1422/01
- inż. Stefanii Bik nr członkowski KUP/BO/0129/01
- mgr inż. Ewie Topolewskiej nr członkowski KUP/WM/0600/03

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- dr inż. Wiesławowi Nurkowi nr członkowski LUB/BO/0232/01
- mgr inż. Edwardowi Wilczopolskiemu nr członkowski LUB/BD/0549/01
- inż. Andrzejowi Leniakowi nr członkowski LUB/BM/0278/01
- dr inż. Andrzejowi Pichli nr członkowski LUB/WM/1685/01

Srebrną:
- mgr inż. Janowi Ludwikowi Ziółkowi nr członkowski LUB/BO/2653/01
- inż. Andrzejowi Mroczkowi nr członkowski  LUB/BD/0301/01
- mgr inż. Romanowi Nowakowi nr członkowski LUB/BD/1919/01
- dr inż. Kazimierzowi Bonetyńskiemu nr członkowski LUB/IS/2362/01
- inż. Lechowi Decowi nr członkowski LUB/IS/0016/01
- mgr inż. Jerzemu Ekiertowi nr członkowski LUB/BD/3840/02
- mgr inż. Marii Kosler nr członkowski LUB/BK/0477/04
- inż. Edwardowi Woźniakowi nr członkowski LUB/IE/3669/02
- mgr inż. Iwonie Żak nr członkowski LUB/IS/0149/01
- inż. Mieczysławowi Hryciukowi nr członkowski LUB/BO/0388/03
- inż. Elżbiecie Komor nr członkowski LUB/BO/1429/01
- mgr inż. Kazimierzowi Kostrzanowskiemu nr członkowski LUB/IE/4035/02

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- dr inż. Wojciechowi Bilińskiemu nr członkowski MAP/BO/3141/01
- mgr inż. Romanowi Chmiel nr członkowski MAP/BD/6533/02
- mgr inż. Andrzejowi Ciasnosze nr członkowski MAP/BO/6652/02
- mgr inż. Marcinowi Cierpichowi nr członkowski MAP/BO/6878/02
- mgr inż. Małgorzacie Dumie – Michalik nr członkowski MAP/IS/6220/02
- mgr inż. Janowi Dziedzicowi nr członkowski MAP/BD/2543/01
- inż. Zbigniewowi Franczakowi nr członkowski MAP/WM/4278/01
- mgr inż. Andrzejowi Gołaszewskiemu nr członkowski MAP/BO/2941/01
- mgr inż. Marianowi Jamborskiemu nr członkowski MAP/BK/0408/05
- mgr inż. Adamowi Knapikowi nr członkowski MAP/BO/0694/03
- mgr inż. Andrzejowi Kucharskiemu nr członkowski MAP/BO/0038/01
- mgr inż. Andrzejowi Kuldankowi nr członkowski MAP/IS/0284/04
- mgr inż. Renacie Łabędź nr członkowski MAP/IS/0825/01
- mgr inż. Wacławowi Marcjanowi nr członkowski MAP/IE/4979/01
- mgr inż. Józefowi Mące nr członkowski MAP/IS/2999/01
- mgr inż. Krzysztofowi Moskalowi nr członkowski MAP/IS/2272/01
- mgr inż. Wojciechowi Struzikowi nr członkowski MAP/BO/0842/01
- mgr inż. Joannie Wingralek nr członkowski MAP/ BD/4133/01
- mgr inż. Janowi Żakowskiemu nr członkowski MAP/BD/0025/04
- mgr inż. Grażynie Żuławińskiej nr członkowski MAP/BO/3027/01

7)   Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Piotrowi Szatkowskiemu nr członkowski SLK/BO/0278/01

Srebrną:
- mgr inż. Kazimierzowi Sowie nr członkowski SLK/IS/0122/01
- mgr inż. Elżbiecie Godzieszce nr członkowski SLK/IS/1168/03
- mgr inż. Elżbiecie Kralczyńskiej nr członkowski SLK/BO/0023/01
- mgr inż. Józefowi Bułce nr członkowski SLK/IE/0784/01
- mgr inż. Alojzemu Sawickiemu nr członkowski SLK/IS/1359/02
- mgr inż. Ewie Dworskiej nr członkowski SLK/IS/4643/01

8) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Danucie Jamrozik – Szymkiewicz nr członkowski SWK/BO/0204/01
- mgr inż. Zbigniewowi Majorowi nr członkowski SWK/BD/0389/01
- mgr inż. Wojciechowi Sierakowi nr członkowski SWK/BD/0591/01

Srebrną:
- mgr inż. Dariuszowi Adamkowi nr członkowski SWK/BO/0955/01
- techn.  Grzegorzowi Adamusowi nr członkowski SWK/BD/1389/01
- inż. Edwardowi Białemu nr członkowski SWK/IS/0026/01
- inż. Ewie Chajduk nr członkowski SWK/BO/0060/04
- mgr inż. Monice Czekaj nr członkowski SWK/BD/1766/01
- mgr inż. Zenonowi Kubickiemu nr członkowski SWK/BD/0322/01
- mgr inż. Bożenie Nowińskiej nr członkowski SWK/IS/2023/02
- inż. Teresie Świebodzie nr członkowski SWK/BD/0700/01
- dr inż. Grzegorzowi Świtowi nr członkowski SWK/BO/0702/01

9) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Markowi Bereżeckiemu nr członkowski WKP/BD/0236/01
- mgr inż. Krzysztofowi Biernackiemu nr członkowski WKP/IS/0277/01
- mgr inż. Iwonie Dąbrowskiej nr członkowski WKP/IS/0728/01
- mgr inż. Wiesławowi Furmaniakowi nr członkowski WKP/BD/1044/01
- inż. Jerzemu Gawroniakowi nr członkowski WKP/BO/1110/01
- inż. Tomaszowi Gorczycy nr członkowski WKP/IE/1221/01
- inż. Andrzejowi Jęczmionce nr członkowski WKP/BO/1782/01     
- inż. Stanisławowi Kaczmarkowi nr członkowski WKP/BO/1886/01
- dr inż. Januszowi Karlikowskiemu nr członkowski WKP/BO/1033/03
- inż. Ryszardowi Kowalskiemu nr członkowski WKP/BO/2393/01
- mgr inż. Witoldowi Łabno nr członkowski WKP/BO/2874/01
- dr hab. inż. Arkadiuszowi Madajowi nr członkowski WKP/BO/6877/02
- dr inż. Andrzejowi Plamowskiemu nr członkowski WKP/BD/3965/01
- inż. Andrzejowi Proniowi nr członkowski WKP/IS/7144/02
- techn. Markowi Schmidtowi nr członkowski WKP/IS/4443/01
- mgr inż. Piotrowi Szczepankowi nr członkowski WKP/IE/6979/02
- prof. dr hab. inż. Witoldowi Wołowickiemu nr członkowski WKP/BD/5694/01
- mgr inż. Piotrowi Żywicy nr członkowski WKP/BO/5965/01

10) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Bogusławowi Orłowi nr członkowski ŁOD/BO/1520/02
- inż. Ryszardowi Kanieckiemu nr członkowski ŁOD/BO/1200/02
- inż. Bogdanowi Krawczykowi nr członkowski ŁOD/BO/3666/03
- Janowi Mędoniowi nr członkowski ŁOD/BO/4873/03
- Kazimierzowi Kucharskiemu nr członkowski ŁOD/BO/0765/02
- mgr inż. Janowi Gumiennemu nr członkowski ŁOD/BO/1660/02
- inż. Wojciechowi Drozdkowi nr członkowski ŁOD/BO/1369/02

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa