Uchwała nr  14/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 marca  2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:


- mgr inż. Zygmuntowi Garwolińskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0347/01
- mgr inż. Włodzimierzowi Szymczakowi – nr członkowski MAZ/IS/3285/02
- dr inż. Zbigniewowi Tyczyńskiemu – nr członkowski MAZ/BO/6055/01

Srebrną:

- mgr inż. Hannie Bałaj – nr członkowski MAZ/IS/3083/01
- mgr inż. Krzysztofowi Booss – nr członkowski MAZ/BO/1418/04
- inż. Henrykowi Czajkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/6672/01
- mgr inż. Jolancie Dębskiej – nr członkowski MAZ/BO/3386/01
- mgr inż. Jadwidze Dłuskiej – nr członkowski MAZ/IS/0488/01
- mgr inż. Waldemarowi Kani – nr członkowski MAZ/BO/1628/04
- mgr inż. Jackowi Sajowi – nr członkowski MAZ/BD/2341/01
- inż. Stanisławowi Wojtasiowi – nr członkowski MAZ/BO/2799/01
- inż. Markowi Ziomce – nr członkowski MAZ/BO/7854/03
- dr inż. Eugeniuszowi Kodzie – nr członkowski MAZ/WM/5185/01
- mgr inż. Janowi Świderkowi – nr członkowski MAZ/BO/0645/02
- mgr inż. Andrzejowi Zajbertowi – nr członkowski MAZ/WM/4597/01

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.