Uchwała nr  10/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie zmiany w Uchwale nr 4/P/10 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 4 sierpnia 2010 r.


§ 1.

Krajowa Rada PIIB dokonuje zmiany w składzie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.
Na wniosek Kujawsko-Pomorskiej OIIB w miejsce kol. Pawła Piotrowiaka wpisuje się kol. Andrzeja Myśliwca.
Na wniosek Łódzkiej OIIB w miejsce kol. Piotra Parkitnego wpisuje się kol. Agnieszkę Jońcę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.