Uchwała Nr 7/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 regulaminu II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Janusz Szczepański,

2) Marek Żółtowski,

3) Ewa Bosy,

4) Tadeusz Cichosz,

5) Danuta Ulańska,

6) Krystyna Korniak-Figa,

7) Jerzy Putkiewicz,

8) Mieczysław Molencki,

9) Grzegorz Dubik,

10) Andrzej Falkowski,

11) Piotr Korczak,

12) Maria Świerczyńska,

13) Tomasz Marcinowski,

14) Marian Zdunek,

15) Łukasz Gorgolewski,

16) Jan Bobkiewicz.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.