Uchwała Nr 6/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 regulaminu II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Bronisław Przybysz,

2) Andrzej Leniak,

3) Wojciech Hanuszkiewicz,

4) Daniel Kózka,

5) Lucyna Huryn,

6) Marek Karnowski,

7) Małgorzata Sławińska,

8) Mirosława Ogorzelec.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.