Uchwała Nr 5/15

 

II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Mandatową II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Wiesława Grzelka- Zimmermann,

2)      Andrzej Cegielnik,

3)      Józef Mąka,

4)      Henryk Nowak,

5)      Aurelia Mirek,

6)      Ryszard Kwiatkowski,

7)      Władysław Bielski,

8)      Aleksandra Kozakiewicz.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.