Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Uchwała Nr 1/08 - w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu z dnia 20 czerwca 2008 r.
2 Uchwała Nr 2/08 - w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu z dnia 20 czerwca 2008 r.
3 Uchwała Nr 3/08 - w sprawie porządku obrad Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
4 Uchwała Nr 4/08 - w sprawie wyboru Komisji Mandatowej z dnia 20 czerwca 2008 r.
5 Uchwała Nr 5/08 - w sprawie regulaminu VII Krajowego Zjazdu z dnia 20 czerwca 2008 r.
6 Uchwała Nr 6/08 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z dnia 20 czerwca 2008 r.
7 Uchwała Nr 7/08 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 20 czerwca 2008 r.
8 Uchwała Nr 8/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r.
9 Uchwała Nr 9/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 20 czerwca 2008 r.
10 Uchwała Nr 10/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r.
11 Uchwała Nr 11/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r.
12 Uchwała Nr 12/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r.
13 Uchwała Nr 13/08 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r.
14 Uchwała Nr 14/08 - w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2007 z dnia 20 czerwca 2008 r.
15 Uchwała Nr 15/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
16 Uchwała Nr 16/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
17 Uchwała Nr 17/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
18 Uchwała Nr 18/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
19 Uchwała Nr 19/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
20 Uchwała Nr 20/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
21 Uchwała Nr 21/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
22 Uchwała Nr 22/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
23 Uchwała Nr 23/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
24 Uchwała Nr 24/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
25 Uchwała Nr 25/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
26 Uchwała Nr 26/08 - w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
27 Uchwała Nr 27/08 - w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
28 Uchwała Nr 28/08 - w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
29 Uchwała Nr 29/08 - w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2009 z dnia 20 czerwca 2008 r.
30 Uchwała Nr 30/08 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa