Uchwała Nr 20/07 - w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. Drukuj
czwartek, 05 lipca 2007
Załączniki:
Załącznik nr 1


Uchwała Nr 20/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 23 czerwca 2007 r.


w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 6 ust.1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


  1. Ustanawia się odznakę honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwaną dalej „odznaką”.

  2. Wzór odznaki ustali Krajowa Rada.

  3. Tryb nadawania odznaki określa załącznik do uchwały.


§ 2.


Odznaka jest przyznawana uchwałą Krajowej Rady jako :


  1. srebrna odznaka honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

  2. złota odznaka honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.
Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2007