Uchwała Nr 23/07 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. Drukuj
czwartek, 05 lipca 2007

Uchwała Nr 23/07

 

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 23 czerwca 2007 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


VI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:§ 1.


Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności KUiW na VI Krajowym Zjeździe PIIB

 

.
Poprawiony: poniedziałek, 26 listopada 2007