Uchwała Nr19/07 - w sprawie wyboru członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 23 czerwca 2007 r. Drukuj
czwartek, 05 lipca 2007

Uchwała Nr19/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 23 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.


Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych achitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 statutu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Panią Ewę Zielińską na członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego do końca kadencji Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wybranego na lata 2006-2010.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.