Uchwała Nr 14/07 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2006 z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
czwartek, 05 lipca 2007

Uchwała Nr 14/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2006.


Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.


  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2006.

  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.