Uchwała Nr 10/07 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
środa, 04 lipca 2007

Uchwała Nr 10/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.


Na podstawie § 8 pkt 3 lit. b regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.


  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na V Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.