Uchwała Nr 8/07 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
środa, 04 lipca 2007

 Uchwała Nr 8/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. b regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


 1. Zenon Naskręt,

 2. Staroń Grażyna,

 3. Herma Jolanta ,

 4. Cichosz Tadeusz,

 5. Soszkowski Zdzisław,

 6. Janusz Cieśliński,

 7. Jerzy Kotowski,

 8. Mizera Jan,

 9. Kubiński Jerzy,

 10. Kruszewski Ryszard,

 11. Korczak Piotr,

 12. Karnowski Marek,

 13. Pawelec Andrzej,

 14. Gryczko Leszek,

 15. Ferenc Janina,

 16. Gałkiewicz Andrzej.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.