Uchwała Nr 4/07 - w sprawie wyboru Komisji Mandatowej z dnia 22 czerwca 2007 r. Drukuj
środa, 04 lipca 2007

 Uchwała Nr 4/07


VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.


Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Komisję Mandatową VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


  1. Ficner Anna,

  2. Malec Barbara,

  3. Szleper Waldemar,

  4. Jamrozik Danuta,

  5. Micał Małgorzata.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

.