Uchwała Nr 6/07

VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 22 czerwca 2007 r.


w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.


Na podstawie § 6 ust. 2 lit. a regulaminu VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Wybiera się Komisję Wyborczą VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:


  1. Kasperkiewicz Tomasz,

  2. Czernuszczyk Jerzy,

  3. Huryn Lucyna ,

  4. Owedyk Kazimierz,

  5. Wójcik Stefan,

  6. Domińczak Mieczysław,

  7. Niechciał Tadeusz.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.