Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Uchwała Nr 39/06 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
2 Uchwała Nr 38/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
3 Uchwała Nr 37/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
4 Uchwała Nr 36/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
5 Uchwała Nr 35/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
6 Uchwała Nr 34/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
7 Uchwała Nr 33/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
8 Uchwała Nr 32/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
9 Uchwała Nr 31/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwaz dnia 24 czerwca 2006 r.
10 Uchwała Nr 30/06 - w sprawie przyjęcia programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2006-2010<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
11 Uchwała Nr 29/06 - w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
12 Uchwała Nr 28/06 - w sprawie wyboru Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
13 Uchwała Nr 27/06 - w sprawie wyboru członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
14 Uchwała Nr 26/06 - w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej<br>z dnia 24 czerwca 2006 r.
15 Uchwała Nr 25/06 - w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
16 Uchwała Nr 24/06 - w sprawie wyboru członków Krajowej Rady.<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
17 Uchwała Nr 23/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
18 Uchwała Nr 22/06 - w sprawie ustalenia liczb członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
19 Uchwała Nr 21/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
20 Uchwała Nr 20/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
21 Uchwała Nr 19/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
22 Uchwała Nr 18/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
23 Uchwała Nr 17/06 - w sprawie wyboru Prezesa Krajowej Rady<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
24 Uchwała Nr 16/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2005<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
25 Uchwała Nr 15/06 - w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2005<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
26 Uchwała Nr 14/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na terenie województwa lubuskiego<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
27 Uchwała Nr 13/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
28 Uchwała Nr 12/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2005<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
29 Uchwała Nr 11/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2005<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
30 Uchwała Nr 10/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2005<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
31 Uchwała Nr 9/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Izby<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
32 Uchwała Nr 8/06 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
33 Uchwała Nr 7/06 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
34 Uchwała Nr 6/06 - w sprawie wyboru Komisji Wyborczej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
35 Uchwała Nr 5/06 - w sprawie regulaminu V Krajowego Zjazdu<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
36 Uchwała Nr 4/06 - w sprawie wyboru Komisji Mandatowej<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
37 Uchwała Nr 3/06 - w sprawie porządku obrad Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
38 Uchwała Nr 2/06 - w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
39 Uchwała Nr 1/06 - w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu<br>z dnia 23 czerwca 2006 r.
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa