Uchwała nr 8/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 05 czerwca 2018

Uchwała nr 8/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w  sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Na wniosek XVII Okręgowego Zjazdu Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Tomisławowi Poryckiemu – nr członkowski WAM/BO/0211/10
- inż. Rafałowi Lipie - nr członkowski WAM/IS/0012/07
- inż. Przemysławowi Stadnikowi - nr członkowski WAM/IS/0234/06

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- Panu Bogdanowi Kucharskiemu – nr członkowski LUB/BD/0333/01
- inż. Zbigniewowi Miłoszowi – nr członkowski LUB/WM/1694/01
- mgr inż. Tadeuszowi Wagnerowi – nr członkowski LUB/IE/0421/01

3) Na wniosek XVII Okręgowego Zjazdu Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Adrianowi Jaroszkowi – nr członkowski ZAP/BO/0021/06
- inż. Pawłowi Lisowskiemu – nr członkowski ZAP/IS/0260/05
- inż. Grażynie Barańskiej – nr członkowski ZAP/BO/0228/05
- mgr inż. Pawłowi Zdolińskiemu – nr członkowski ZAP/IS/0071/10

Złotą:
- inż. Józefowi Rewersowi – nr członkowski ZAP/BO/0755/01

4) Na wniosek XVII Okręgowego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Katarzynie Dąbrowskiej – nr członkowski KUP/BO/0072/10

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Władysławowi Tomicy – nr członkowski SLK/BO/3002/01
- inż. Janowi Oszczepalskiemu – nr członkowski SLK/BO/7243/02

6) Na wniosek XVII Okręgowego Zjazdu Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- Panu Kazimierzowi Janosze – nr członkowski SLK/WM/7720/02
- Pani Agnieszce Krupie-Brzozowskiej – nr członkowski SLK/BO/6595/01
- mgr inż. Annie Polisiewicz – nr członkowski SLK/BM/3475/01

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krajowa Rada PIIB uchwala następujący skład Prezydium

Poprawiony: poniedziałek, 16 lipca 2018