Uchwała nr 7/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. Drukuj
wtorek, 05 czerwca 2018

Uchwała nr 7/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych
przez Krajową Komisję Rewizyjną.

 

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB w związku z §9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:


§ 1.


Krajowa Rada, po rozpatrzeniu zestawienia ustaleń pokontrolnych, zaleceń i wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z kontroli za 2017 r. przedstawia następujące stanowisko:


1. Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w 2017 r.:

1) ustalenia pokontrolne:
a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,


2) wnioski pokontrolne
a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) wniosek nr 4 przyjąć do wiadomości.

2. Kontrola działalności biura Krajowej Rady w 2017 r.:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 nie przyjmować do realizacji,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,

2) zalecenie pokontrolne przyjąć do wiadomości,

3) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) wniosek nr 4 przyjąć do wiadomości.

3. Kontrola działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,

2) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości.

4. kontrola działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,

2) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości.

5. kontrola działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,
h) ustalenie nr 8 przyjąć do wiadomości,


2) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości.


6. kontrola działalności Krajowej Rady w 2017 r. w tym realizacji uchwał XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów:


1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,
h) ustalenie nr 8 przyjąć do wiadomości,
i) ustalenie nr 9 przyjąć do wiadomości,
j) ustalenie nr 10 przyjąć do wiadomości,
k) ustalenie nr 11 nie przyjmować do realizacji,,
l) ustalenie nr 12 przyjąć do wiadomości,
m) ustalenie nr 13 przyjąć do wiadomości,
n) ustalenie nr 14 przyjąć do wiadomości i realizacji,
o) ustalenie nr 15 nie przyjmować do realizacji,
p) ustalenie nr 16 przyjąć do wiadomości,

2) zalecenia pokontrolne:

a) zalecenie nr 1 – w trakcie realizacji,
b) zalecenie nr 2 nie przyjmować do realizacji,
c) zalecenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) zalecenie nr 4 nie przyjmować do realizacji,

3) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości i realizacji,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości i realizacji,
d) wniosek nr 4 przyjąć do wiadomości i realizacji.

7. kontrola w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,
h) ustalenie nr 8 przyjąć do wiadomości,
i) ustalenie nr 9 przyjąć do wiadomości,
j) ustalenie nr 10 przyjąć do wiadomości i realizacji,
k) ustalenie nr 11 przyjąć do wiadomości i realizacji,
l) ustalenie nr 12 przyjąć do wiadomości,

2) zalecenia pokontrolne:

a) zalecenie nr 1 przyjąć do wiadomości i realizacji,
b) zalecenie nr 2 przyjąć do wiadomości i rozpatrzenia,

3) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) wniosek nr 4 nie przyjmować do realizacji.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.