Uchwała nr 4/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Rady Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Konradowi Jędrzejewskiemu – nr członkowski OPL/BO/0005/01
- mgr inż. Jerzemu Kowalewskiemu – nr członkowski OPL/BO/0907/01
- mgr inż. Celinie Kowalewskiej – nr członkowski OPL/BO/0905/01
- tech. Celinie Grzelak – nr członkowski OPL/BD/1597/02

2) Na wniosek Okręgowej Rady Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Ryszardowi Siekierskiemu – nr członkowski LUB/IE/0272/04
- inż. Władysławowi Rawskiemu – nr członkowski LUB/BD/2766/01
- mgr inż. Stanisławowi Bicz LUB/BO/2587/01

3) Na wniosek Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Ryszardowi Klimkowi – nr członkowski PDL/BO/2001/02
- tech. Szczepanowi Mierzejewskiemu – nr członkowski PDL/BO/0920/01
- mgr inż. Annie Andruszkiewicz – nr członkowski PDL/BD/0012/01
- mgr inż. Danucie Piszczatowskiej – nr członkowski PDL/IS/1134/01
- mgr inż. Bogdanowi Gawrychowskiemu – nr członkowski PDL/BO/0365/01
- mgr inż. Markowi Dembińskiemu – nr członkowski PDL/BD/0264/01

4) Na wniosek Okręgowej Rady Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Waldemarowi Paprockiemu – nr członkowski PDL/IS/1061/01

5) Na wniosek Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Sewerynowi Kościańskiemu – nr członkowski OPL/WM/1483/01
- mgr inż. Zenonowi Mieruszyńskiemu – nr członkowski OPL/IS/0474/01
- mgr inż. Bogusławowi Litwinowi – nr członkowski OPL/BO/0358/01
- mgr inż. Andrzejowi Dudzie – nr członkowski OPL/BO/1462/01
- mgr inż. Joannie Kurnatowskiej – nr członkowski OPL/BO/1326/01
- mgr inż. Krystynie Keck-Leszczyńskiej – nr członkowski OPL/IS/0363/01
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.