Załączniki:
Załącznik nr 1 

Uchwała nr 8/R/07

 

z dnia 21 marca 2007 roku

 

w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych przed i po Nadzwyczajnym Zjeździe Izby

 

§ 1

Krajowa Rada PIIB akceptuje odpowiedzi dotyczące wniosków skierowanych do krajowych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zestawienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Krajowa Rada poleca Krajowej Komisji Uchwał i Wniosków przekazanie odpowiedzi wnioskodawcom.