Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r. > Uchwała 12/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie trybu wprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie obszarów działania okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego.

x
UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu
14 sierpnia 2020 r. Krajowe Biuro
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
będzie nieczynne.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała 12/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie trybu wprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie obszarów działania okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego. PDF Drukuj Email
czwartek, 02 marca 2006

Uchwała nr 12/R/06

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie trybu wprowadzania zmian organizacyjnych

w zakresie obszarów działania okręgowych izb

na terenie województwa lubuskiego

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Z dniem 25 lutego 2006r. dotychczas działająca Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze zostają zlikwidowane.

 

§ 2.

 

Następcą prawnym zlikwidowanych Izb wymienionych w § 1 jest Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, której organy zostaną wybrane na Okręgowym Zjeździe w dniu 25 lutego 2006 r.

 

§ 3.

 

Z dniem 25 lutego 2006 r. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wymieniona w § 2 przejmie protokolarnie do dnia 30 marca 2006 r.:

1)    dysponowanie rachunkami bankowymi, którymi dysponowały izby    wymienione w § 1 - dokumentów i składników majątkowych,

2)    dokumenty personalne pracowników zatrudnionych w biurach, izb    wymienionych w § 1,

3)    dokumenty członkowskie oraz całość dokumentacji izb wymienionych       w § 1,

4)    wszelkie składniki majątkowe, ruchomości i nieruchomości,     wierzytelności i zobowiązania izb wymienionych w § 1.

 

 

 

 

§ 4.

 

Zobowiązuje się Okręgową Radę Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wymienioną w § 2 do:

1)               dokonania szczegółowej kontroli i oceny działania okręgowych rad wymienionych w § 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 25 lutego 2006, w szczególności:

a)    zasadności wydatków na obsługę prawną,

b)    zasadności wydatków na organizację obwodowych zebrań wyborczych,

c)    zasadności wydatków  na organizację okręgowego zjazdu sprawozdawczo- wyborczego w grudniu 2005r.,

d)    prawidłowości postępowania przy nabywaniu nieruchomości,

e)    zasadności uczestnictwa izb w innych podmiotach gospodarczych.

2)               podjęcia innych niewymienionych w § 3 działań związanych z likwidacją izb wymienionych w § 1.

 

§ 5.

 

1.    Zobowiązuje się Przewodniczących i Okręgowe Rady wymienione w §1 do przygotowania protokołów wymienionych w § 3 oraz wszystkich dokumentów i spraw będących przedmiotem przekazania w terminie do 30 marca 2006 r.

2.    Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również przygotowania dokumentów i uzasadnień do kontroli, o której mowa w § 4 w terminie do 30 marca 2006 r.

 

§ 6.

 

Okręgowy Zjazd Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywający się w dniu 25 lutego 2006 r. określi szczegółowe zasady i tryb wykonania obowiązków określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: poniedziałek, 08 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa