Uchwała nr 9/V/KKR/2019 z dnia 16.04.2019 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2018 roku Drukuj
środa, 17 kwietnia 2019

Uchwała nr 9/V/KKR/2019
z dnia 16.04.2019 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie przyjęcia protokołu planowej kontroli w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2018 roku

 


Na podstawie § 35 pkt 1 ust 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:
 

  1. Urszula Kallik - Przewodnicząca
  2. Konrad Włodarczyk -    Z-ca Przewodniczącej
  3. Danuta Prażmowska-Sobota - Sekretarz
  4. Leszek Boguta - członek
  5. Anna Ficner - członek
  6. Tadeusz Miksa - członek
  7. Jarosław Suchora - członek
  8. Jerzy Witczak - członek

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego przyjmują protokół z kontroli
w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2018 roku.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2019