Uchwała nr 1/V/KKR/2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Drukuj
piątek, 03 sierpnia 2018

Uchwała nr 1/V/KKR/2018
z dnia 18.07.2018 r.
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza
Krajowej Komisji Rewizyjnej

 


§ 1


Na podstawie § 4 pkt 3 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tajnym głosowaniu zostali wybrani:

 1. Na funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej:
  Konrad Włodarczyk
 2. Na funkcję sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej:
  Danuta Prażmowska - Sobota


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB:

 1. Urszula Kallik
 2. Leszek Boguta
 3. Krzysztof Ciuńczyk
 4. Anna Ficner
 5. Tadeusz Miksa
 6. Danuta Prażmowska - Sobota
 7. Jarosław Suchora
 8. Jerzy Witczak
 9. Konrad Włodarczyk
Poprawiony: piątek, 03 sierpnia 2018