Uchwała nr 56/IV/KKR/2018 z dnia 24.04.2018 r. Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 27 kwietnia 2018

Uchwała nr 56/IV/KKR/2018
z dnia 24.04.2018 r.
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wniosku o nadanie Odznak Honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1


Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1) Złotą:
mgr inż. Tomaszowi Grzeszczakowi – nr członkowski LUB/BT/0138/08
mgr inż. Mariuszowi Dobrzenieckiemu – nr członkowski WAM/BO/0479/01§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.