Uchwała nr 2/III/KKR/2013
z dnia 14.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych
wynikających z protokołu planowej kontroli z działalności
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku

 

 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

 

  1. Tadeusz Durak - Przewodniczący
  2. Ewa Barcicka - Wiceprzewodnicząca
  3. Leonard Szczygielski - Sekretarz
  4. Janusz Komorowski - Członek
  5. Kazimierz Owedyk - Członek
  6. Paweł Piotrowiak - Członek
  7. Kazimierz Ślusarczyk - Członek

 

po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przyjmują wnioski pokontrolne:

 

Wnioski:

1. Zespół kontrolny KKR stwierdza, że działalność merytoryczna Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KRzOZprzy zachowaniu trybu postępowania KRzOZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz obowiązującym prawem.

2. Obsługa administracyjno-finansowa KRzOZ prowadzona była przez Biuro KIIB poprawnie.