Uchwała nr 40/III/KKR/2012

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 29.08.2012 r.

 

w sprawie wyboru sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

§ 1.

Na podstawie § 4 pkt 3 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tajnym głosowaniu został/a wybrany/na :

 

  1. na funkcję sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej: Leonard Szczygielski

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB:

 

  1. Tadeusz Durak

  2. Ewa Barcicka

  3. Urszula Kallik

  4. Grzegorz Kokociński

  5. Janusz Komorowski

  6. Kazimierz Owedyk

  7. Paweł Piotrowiak

  8. Leonard Szczygielski

  9. Kazimierz Ślusarczyk