Uchwała nr 38/III/KKR/2012

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

z dnia 31.05.2012R.

 

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB

 

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z § 4 pkt 1 ust. 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

 

mgr inż. Edwardowi Gronieckiemu MAZ/IE/4016/01

(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)

 

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

 

- Delegat na Zjazdy Krajowe

- Delegat na Zjazdy Okręgowe

- Członek Okręgowej Rady i Prezydium

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.