Uchwała nr 23/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 26.03.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

dr inż.                      Janowi Bobkiewicz         ZAP/BO/3720/02
(tytuł zawodowy)     (imię i nazwisko)           (nr członkowski)                        
                        

(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Delegat na Zjazd Okręgowy ZOIIB w II kadencji. Delegat na Zjazd Krajowy w II kadencji. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ZOIIB II kadencji. Organizator szkoleń dla członków OSD i OROZ w ZOIIB i sąsiedzkich okręgów Izby.
Aktywny działacz ZOIIB.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.