Uchwała nr 20/II/KKR/09
z dnia 26.03. 2009 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej  kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem KIIB w 2008 roku


Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:


1. Krystyna Korniak-Figa            - przewodnicząca
2. Wojciech Jędraszak                - wiceprzewodniczący
3. Urszula Kallik                           - sekretarz
4. Tadeusz Gałązka                    - członek
5. Janusz Komorowski                - członek
6. Andrzej Pieniążek                    - członek
7. Paweł Piotrowiak                     - członek
8. Barbara Skorys                        - członek     
9. Grzegorz Kokociński                - członek            


po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego działalności prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmują wnioski pokontrolne.

Wnioski:

1. Ewidencja wyposażenia jest prowadzona na bieżąco i jest zgodna z ewidencją księgową.
2. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że nadal utrzymuje się tendencja ich  zmniejszania.
3. Wzrost wydatków  w roku 2008  na modernizację pomieszczeń  jest  uzasadniony, wiąże się z wykonaniem klimatyzacji.