Uchwała nr 17/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 22.01.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

dr inż.                         Tomaszowi Siwowskiemu              PDK/BM/2093/01
(tytuł zawodowy)        (imię i nazwisko)                             (nr członkowski)                        
                        
(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Działalność w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji. Członek Rady Podkarpackiej Izby.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.