Uchwała nr 2/II/KKR/09

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 22.01.2009 r.

w sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIBDziałając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VIII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

doc. dr inż.                            Ksaweremu Krassowskiemu          ŁOD/BO/0987/02
(tytuł zawodowy)        (imię i nazwisko)                             (nr członkowski)                        
                        
(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)

Członek Komitetu Organizacyjnego PIIB, członek Krajowej Rady PIIB w I i II kadencji, delegat na Krajowy Zjazd PIIB.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.