Uchwała nr 34/II/KKR/08

z dnia 15.05.2008 r.

w sprawie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Krajowa Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do VII Krajowego Zjazdu PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

mgr inż.  Waldemarowi Szleperowi                      SLK/BO/1445/02
(tytuł zawodowy,  imię i nazwisko,  nr członkowski)
 
 (działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)
Pan Waldemar Szleper był członkiem Komitetu Organizacyjnego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest wieloletnim działaczem PZITB oraz ŚLOIIB. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego ŚLOIIB w I i II kadencji.
Pan Waldemar Szleper w początkowym okresie działalności Izby wykazał się niezwykłym entuzjazmem oraz umiejętnościami organizacyjnymi, dzięki którym prace nad tworzeniem struktur Izby przebiegały sprawnie.
Jego zaangażowanie i udział w pracach na rzecz rozwiązywania licznych problemów środowiska inżynierów budownictwa jest powszechnie znane i doceniane.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej I i obecnej II kadencji.
 
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz KKR     Przewodnicząca KKR 
  mgr inż. Urszula Kallik     mgr inż. Krystyna Korniak-Figa