Uchwała Nr 32/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 32/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


IX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie KUiW

załączniki do sprawozdania KUiW

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010