Uchwała Nr 27/10 w sprawie wyboru Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010

Uchwała Nr 27/10

IX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.


Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się następujące osoby na Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej na okres kadencji na lata 2010-2014:

1)    Bratkowski Andrzej Wojciech,
2)    Jońca Agnieszka,
3)    Kaleta Marzena,
4)    Mikołajczak Andrzej,
5)    Paczkowski Kazimierz,
6)    Szleper Waldemar.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 02 lipca 2010